Barcode for Life

Stichting Barcode for Life heeft als ambitie dat elke kankerpatiënt in Nederland een werkelijke individuele behandeling op maat krijgt van zijn of jaar specifieke kanker, gebaseerd op de DNA-analyse van elke Logo Barcode for Lifeindividuele patiënt. Zodat de effectiviteit van de behandelingen stijgt en onnodige bijwerking van medicatie zo veel mogelijk wordt voorkomen. Om deze ambitie te realiseren, zamelt Barcode for Life geld in voor het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband tussen een steeds verder groeiend aantal medice centra die deze ambitie in praktijk brengt (www.cpct.nl). Inmiddels zijn UMC Utrecht, Erasmus Medisch Centrum/Daniël den Hoedkliniek, NKI/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC, VU Medisch Centrum, AMC Groningen en Meander Medisch Centum aangesloten bij het CPCT.
Het CPCT is voor de financiering van het onderzoek grotendeels afhankelijk van donateurs.

Om deze reden is in 2012 de eerste editie van het evenement Stelvio for Life georganiseerd. In 2012 stonden er 78 deelnemers aan de start van Stelvio for Life, die een totaal van ruim € 118.000 aan sponsorgeld bijeenbrachten voor de stichting Barcode for Life. In 2013 hebben 136 deelnemers een sponsorbedrag van ruim € 237.000 bijeengebracht. Het doel voor de komende jaren is om het evenement Stelvio for Life te laten groeien naar 653 deelnemers die allen minimaal € 1.533,- aan sponsorgeld bijeenbrengen. Dit zorgt voor een totale sponsoropbrengst van ruim € 1.000.000,- voor de stichting om daarmee bij te dragen aan een persoonlijke en doelgerichte behandeling van kanker.

Barcode for Life heeft de ANBI status, een CBF keurmerk en eindigde eind 2012 als 2de in de Trouw Goede Doelen Top50.

Centrum for Personalized Cancer Treatment (CPCT)

Emile VoestAl vanaf het begin dat ik patiënten met kanker behandelde was een van mijn grootste frustraties dat ik van te voren niet tegen mijn patiënten kon zeggen “dit medicijn werkt bij u zeker goed”. De behandeling vindt namelijk altijd plaats op basis van wat goed is voor de gemiddelde patiënt en niet voor de individuele patiënt. Het gevolg is dat patiënten met kanker vaak blootgesteld worden aan een behandeling met bijwerkingen zonder dat ze voordeel van deze behandeling hebben. Hoe mooi zou het niet zijn om patiënten een behandeling op maat te geven: het juiste medicijn voor de juiste patiënt. Als we dat kunnen dan weet je als patiënt in ieder geval dat als er bijwerkingen zijn dat dat niet voor niets is.

Tot voor kort was dat een droom maar met de steeds beter wordende technologie komen we stapje voor stapje dichter bij een behandeling op maat. Het is daarom uit mijn volle overtuiging we bij een periode zijn aangekomen dat we echte vooruitgang gaan boeken. Help samen met mij en alle andere betrokkenen van het CPCT het ultieme doel te bereiken: dat een oncoloog echt tegen een individuele patiënt kan zeggen dat dit het beste medicijn voor hem of haar is.

Prof. dr. Emile E. Voest
Internist Oncoloog
Medisch Directeur, Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek / NKI

De relatie tussen Stelvio for Life, Barcode for Life en het CPCT

Barcode for Life is een stichting die geld inzamelt voor het Centrum for Personalized Cancer Treatment (CPCT). De bestuurders van de stichting Barcode for Life zijn de initiatiefnemers voor het evenement Stelvio for Life. Om de organisatie en geldstromen van dit jaarlijks terugkerende evenement separaat inzichtelijk te houden is besloten een aparte stichting Stelvio for Life in het leven te roepen. Het bestuur van de stichting Stelvio for Life is gelijk aan het bestuur van de stichting Barcode for Life.

Het bijeengebrachte sponsorgeld door de deelnemers aan het evenement Stelvio for Life, zal 100% ten goede komen aan het CPCT en wordt via de stichting Barcode for Life beschikbaar gesteld voor onderzoek.

De kosten voor de organisatie van Stelvio for Life worden gedekt door het inschrijfgeld van elke deelnemer. Een eventueel restant van het inschrijfgeld wordt na het evenement ter beschikking gesteld aan de stichting Barcode for Life. De organisatie bestaat louter uit onbezoldigde vrijwilligers.